Nemokamas pristatymas iš 28,90 €
Išsaugoti pirkinių sąraše
Sukurti naują pirkinių sąrašą

Veikala noteikumi

UPJU IEGĀDE – PĀRDOŠANA TIEŠSAISTES VEIKALĀ zookaralyste.lv NOTEIKUMI:

 

 1. Vispārīgi noteikumi.

  1. Šie preču pirkumi – pirkšanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") pēc to apstiprināšanas no Pircēja puses (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot rūtiņu pie paziņojuma "Piekrītu zookaralyste.lv Noteikumiem") ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un zookaralyste.lv interneta veikala (turpmāk tekstā - "Pārdevējs") tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču iegādi saistītos jautājumus – noteikumi par pārdošanu zookaralyste.lv tiešsaistes veikalā.

  2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus. Reģistrētie Pircēji tiks informēti par jebkādām izmaiņām, grozījumiem vai papildinājumiem brīdī, kad viņi pieslēgsies zookaralyste.lv, un viņiem būs atkārtoti jāapstiprina Noteikumi un nosacījumi. Pārskatītie Noteikumu noteikumi stāsies spēkā tikai pēc apstiprināšanas.

  3. Interneta veikals zookaralyste.lv pārdod visā Lietuvas Republikas teritorijā.

  4. Tiesības iepirkties zookaralyste.lv interneta veikalā ir rīcībspējīgām fiziskām personām, nepilngadīgām personām vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem - tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien tās patstāvīgi nespēj rīkoties ar saviem ienākumiem, un juridiskām personām.

  5. Interneta adresē www.zookaralyste.lv darbojas veikals zookaralyste.lv, kas pieder privātajai juridiskajai personai UAB "Eurobena", kas reģistrēta Lietuvas Republikas valsts uzņēmuma "Reģistru centrs" Juridisko personu reģistra Viļņas filiāles Viļņas nodaļā, reģistrēta juridiskā persona UAB "Eurobena", juridiskās personas kods 304734902, PVN maksātāja kods LT100011660116, juridiskā adrese A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Viļņa (turpmāk tekstā - Pārdevējs), kas veic komercdarbību mājas preču tirdzniecības jomā, izmantojot internetu.
 2. Personas datu aizsardzība

  1. Pēc tam, kad Pircējs ir piekritis šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Pārdevējam ir tiesības vākt un apstrādāt Pircēja zookaralyste.lv sniegtos personas datus un, ja nepieciešams, izpaust tos trešajām personām, ja tas nepieciešams pasūtījuma izpildei.zookaralyste.lv ir arī tiesības izmantot Pircēja personas datus, lai sniegtu informāciju Pircējam zookaralyste.lv darbības ietvaros, un apņemas atturēties no to ļaunprātīgas izmantošanas. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu vākšanu un apstrādi, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu prasības, kas izriet no Pirkšanas-pārdošanas noteikumiem, vai lai izpildītu Pasūtījumu. Pircējam par to rakstiski jāinformē zookaralyste.lv uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā "Kontakti". Dati par Pircējiem un interneta veikala apmeklētājiem tiek aizsargāti pret nozaudēšanu, nesankcionētu izmantošanu un pārveidošanu. Datu nesēji ir aizsargāti pret trešo personu piekļuvi.

 3. Pirkšanas – pārdošanas līguma stāšanās spēkā

  1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties iegādājamo(-ās) preci(-es) un izveidojot iepirkumu grozu, noklikšķina uz saites "Pasūtīt".Saskaņā ar Lietuvas Republikas Elektroniskā paraksta likuma 8. panta 3. punkta noteikumiem Pircēja darbību apstiprinājumam zookaralyste.lv interneta veikalā, izmantojot pieteikšanās datus interneta veikalā (paroli), ir elektroniskā paraksta juridiskais spēks, kā to paredz Elektroniskā paraksta likuma 8. panta 1. punkts.

  2. zookaralyste.lv nav pienākuma atsevišķi paziņot Pircējam par savu piekrišanu noslēgt Līgumu. Tiek uzskatīts, ka zookaralyste.lv ir piekritis Līgumam no brīža, kad tas uzsāk pasūtījuma izpildi.

  3. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma – pārdevuma līgums tiek reģistrēts un saglabāts zookaralyste.lv interneta veikala datubāzē.

 4. Pircēja tiesības

  1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces zookaralyste.lv interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, interneta veikalu un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

  2. Pircējam ir tiesības atkāpties no Preču pirkšanas – pārdošanas līguma, kas noslēgts ar zookaralyste.lv interneta veikalu, par to rakstiski (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu) informējot Pārdevēju ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas.

  3. Pircējs var izmantot šīs tiesības tikai tad, ja preces ir oriģinālajā iepakojumā (nebojātā iepakojumā), nav bojātas, nav zaudējušas savu tirdzniecībai derīgo izskatu (etiķetes nav bojātas, aizsargplēve nav noplēsta utt.) (šis punkts neattiecas uz zemas kvalitātes preču atgriešanu) un ir tādā pašā komplektācijas stāvoklī, kādā tās saņēmis Pircējs.

  4. Pārdevējs sedz Preču atgriešanas izmaksas. Jebkurā gadījumā Pircējam nerodas nekādas izmaksas saistībā ar Preču atgriešanu, izņemot izmaksas, kas radušās, sagatavojot Preces atgriešanai (piemēram, atgriežamo Preču nogādāšana uz pastu, iepakošanas izmaksas utt.).
  5. Uzņēmējam, kas pērk ar uzņēmējdarbību nesaistītiem mērķiem, ir tiesības atteikties no līguma 14 dienu laikā.
 5. Pircēja pienākumi

  1. Pircējs pieņem Preces saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību un samaksā par tām nolīgto summu.

  2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

  3. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādīto saziņas veidu.

  4. Pircējs, izmantojot zookaralyste.lv interneta veikalu, apņemas ievērot šo līgumu un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

 6. Pārdevēja tiesības

  1. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pircējs, izvēloties citu maksāšanas veidu, nevis skaidru naudu, nesamaksā par Precēm 6 (seši) darba dienu laikā.

  2. Ja Pircējs izvēlas samaksu veikt skaidrā naudā preču piegādes brīdī, Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju. Šādā gadījumā piegādes termiņš sākas no dienas, kad sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pārdevējs nesazinās ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā.

  3. zookaralyste.lv ir tiesības atkāpties no Līguma, ja beidzas Līgumā norādīto preču krājumi, kā arī ja Līgumu ir noslēgusi persona, kura saskaņā ar šiem Noteikumiem nebija tiesīga noslēgt Līgumu.

  4. Izņēmuma gadījumos krājumu atlikums un interneta veikals var nesakrist, tāpēc ir iespējams, ka piegādes datumi var atšķirties no tiem, kas norādīti pasūtījuma iesniegšanas brīdī, un/vai mēs nevarēsim izpildīt jūsu pasūtījumu vai varēsim izpildīt tikai daļu no jūsu pasūtījuma (šādos gadījumos Pircējs tiks nekavējoties informēts).

 7. Pārdevēja pienākumi

  1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot zookaralyste.lv interneta veikala sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šajos noteikumos un interneta veikalā izklāstītajiem nosacījumiem.

  2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar šajos Noteikumos izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

  3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai pēc iespējas līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt Pircēja samaksāto naudu, ja ir veikta priekšapmaksa..

  4. Pārdevējs apņemas aizsargāt un nenodot trešajām personām Pircēja personas datus, kas norādīti interneta veikala reģistrācijas veidlapā, izņemot gadījumus, kas paredzēti Lietuvas Republikas tiesību aktos.

 8. Cenas, maksāšanas kārtība un noteikumi

  1. Pircējs maksā par preci vienā no šādiem veidiem:

   1. Maksājums ar bankas pārskaitījumu – ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc savas brīvas gribas pārskaita naudu uz zookaralyste.lv bankas kontu.

   2. Apmaksa skaidrā naudā pie piegādes – Pircējs maksā par preci piegādes (nodošanas - pieņemšanas) brīdī kurjeram.

  2. Pircējs apņemas samaksāt ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, izmantojot 8.1.1. punktā noteikto maksāšanas veidu. Iepriekšminētajos gadījumos tikai pēc Preces apmaksas saņemšanas tiek uzsākta Preces sūtījuma sagatavošana un sākas Preces piegādes termiņš.

  3. Klients var izvēlēties šādus apmaksas veidus par pasūtītajām precēm: BLIK maksājumi, maksājumu karte, elektroniskais pārskaitījums, izmantojot ārējo maksājumu sistēmu Imoje, ko pārvalda ING Bank Śląski S.A., kas atrodas Katovicē.
 9. Preču piegāde

  1. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers). Ja pasūtījuma summa pārsniedz EUR 17, preces tiek piegādātas bez maksas, pretējā gadījumā piegādes izmaksas ir EUR 2,5. Piegāde uz Kuršu kāpu maksā 40 EUR neatkarīgi no pasūtījuma summas.

  2. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam 4 darba dienu laikā. Kurjers sazināsies ar Pircēju dienu pirms piegādes, lai vienotos par precīzāku piegādes laiku. Piegādes termiņi netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevējam preces nav noliktavā un Pircējs tiek informēts par pasūtītās preces iztrūkumu un iespējamām aizvietošanas iespējām ar līdzīgu preci. Pircējs arī piekrīt, ka ārkārtas apstākļos Preču piegāde var aizkavēties nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

  3. Pasūtot preces, Pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes vietu.

  4. Piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Pircējs paraksta rēķinu (preču pavadzīmi) vai citu nodošanas dokumentu – pieņemšanas dokumentā vai objektā, uzskata, ka sūtījums ir nodots labā stāvoklī.

  5. Lai uzzinātu piegādes maksu un citu ar piegādi saistīto informāciju, lūdzu, skatiet tiešsaistes veikala sadaļu "Kā iegādāties". skyriuje.

  6. Ja jūsu pasūtījums pārsniedz 17 €, bet jūs izvēlaties samaksāt ar kurjeru piegādes laikā, tiek piemērota papildu maksa 2,5 € apmērā.

 10. Preču atgriešana un apmaiņa

  1. Ja pircējam ir pārdots neapmierinošas kvalitātes nepārtikas produkts un pārdevējs ar pircēju nav pārrunājis trūkumus, pircējam ir tiesības pēc savas izvēles pieprasīt pārdevējam aizstāt neapmierinošo produktu ar apmierinošas kvalitātes produktu;

   • attiecīgi samazināt produkta cenu;
   • bez maksas novērst preču defektus saprātīgā termiņā;
   • atlīdzināt preču defektu novēršanas izmaksas, ja pārdevējs nav novērsis defektus saprātīgā termiņā un pircējs pats vai ar trešo personu palīdzību novērš defektus;
   • vienpusēji izbeigt pirkuma līgumu un pieprasīt par preci samaksātās naudas atmaksu.

   Garantiju par preču kvalitāti, kas atbilst tiesību aktu prasībām, sniedz preču pārdevējs un/vai ražotājs, izplatītājs, piegādātājs, importētājs vai jebkura cita persona, kas izplata preces viņa vārdā. Ja tiek sniegta šāda veida garantija, to norāda precēm pievienotajā aprakstā.

   Ja uz precēm attiecas garantijas termiņš, prasības par defektiem var iesniegt, ja defektus atklāj garantijas termiņā. Ja detaļai ir īsāks kvalitātes garantijas termiņš nekā galvenajai precei, prasību par detaļas defektiem var iesniegt galvenās preces kvalitātes garantijas termiņa laikā. Ja uz detaļu attiecas garantijas termiņš, kas ir garāks par galvenā ražojuma garantijas termiņu, prasību par detaļas defektiem, kas atklāti garantijas laikā, var iesniegt neatkarīgi no tā, ka galvenā ražojuma garantijas termiņš ir beidzies.

   Ja precēm ir derīguma termiņš, pircējs var iesniegt pretenzijas par defektiem derīguma termiņa laikā.

   Ja nav noteikts termiņš preču kvalitātes garantijai vai to piemērotībai lietošanai, pircējs var celt prasību par defektiem saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā divus gadus no dienas, kad preces piegādātas pircējam, ja vien citos tiesību aktos vai preču pārdošanas līgumā nav noteikts ilgāks termiņš;

   Ja pircējs iegādājas neapmierinošas kvalitātes preci, pircējam jāiesniedz rakstisks pieprasījums pārdevējam, norādot pasūtījuma numuru un atgriežamās preces nosaukumu, preces defektus un pircēja izvēli par vienu no šādām prasībām, t.i., par atgriežamo preci. preces ar trūkumiem aizstāšana ar apmierinošas kvalitātes preci; atbilstošs preces cenas samazinājums; preces defektu bezmaksas novēršana saprātīgā termiņā; preces defektu novēršanas izmaksu atlīdzināšana, ja pircējs pats vai trešās personas bez pārdevēja iejaukšanās ir novērsušas preces defektus saprātīgā termiņā; vienpusējs pirkuma līguma laušana; par preci samaksātās naudas atmaksa.

   Pircējam pieteikumam jāpievieno dokuments, kas apliecina preču iegādi no pārdevēja. Ja netiks iesniegts pirkumu no pārdevēja apliecinošs dokuments, pircēja prasības netiks apmierinātas.

   Pēc pircēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas pārdevējam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas, ja vien citos tiesību aktos nav noteikts citādi, jāsniedz pircējam detalizēta pamatota rakstiska atbilde.

   Ja pārdevējs pierāda, ka preču defektus izraisījis pircējs, pārkāpjot preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus, preces netiek nomainītas, defekti netiek novērsti un nauda netiek atmaksāta.

   Ja pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, viņam ir tiesības 14 dienu laikā no nepārtikas preču saņemšanas dienas tās aizstāt ar līdzīgām cita izmēra, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja aizstāšanas rezultātā rodas cenu starpība, pircējam ir jāsamaksā pārdevējam pārrēķinātā cena.

   Šādā gadījumā pircējam ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums pārdevējam, norādot savu izvēli. Pircējam pieprasījumam jāpievieno dokuments, kas apliecina preču pirkšanu un pārdošanu no pārdevēja. Ja netiek iesniegts pirkumu no pārdevēja apliecinošs dokuments, pircēja pieprasījums netiek izpildīts.

   Pircējs var izmantot šīs tiesības tikai tad, ja preces nav lietotas, ir labā stāvoklī un nav bojātas vai zaudējušas tirdzniecībai derīgu izskatu. Preču vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu preces, nevar uzskatīt par preču izskata izmaiņām.

   Ja pārdevējam nav rezerves preces, pircējam ir tiesības atgriezt preci pārdevējam 14 dienu laikā pēc nepārtikas preces saņemšanas un saņemt atpakaļ par to samaksāto naudu.

   Ja jums ir kādi jautājumi, zvaniet   +37 060 59 39 55    vai pa e-pastu shop@zookaralyste.lv

   Ja jums neizdodas atrisināt strīdu ar pārdevēju, jūs varat iesniegt lūgumus vai sūdzības par nekvalitatīvu preci vai pakalpojumu, kas iegādāts mūsu interneta veikalā, Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 526 267 51,  tīmekļa vietne www.vvtat.lt vai aizpildiet pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/

    

   Šie kvalitatīvie produkti nav apmaināmi un nav atgriežami:

   Pircējam ir tiesības atkāpties no distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu un neradot nekādas izmaksas, izņemot Civilkodeksa 6.22811. pantā paredzētās, izņemot šā 6.22810. panta 2. punktā paredzētos izņēmumus:
    
   1) pakalpojumu līgumiem, ja pakalpojumi patērētājam ir pilnībā sniegti, ar nosacījumu, ka pirms pakalpojumu sniegšanas ir saņemta patērētāja skaidra piekrišana un apliecinājums, ka viņam nebūs tiesību atteikties no līguma, kad uzņēmējs ir pilnībā izpildījis līgumu;
    
   2) līgumiem, saskaņā ar kuriem pārdoto preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū šā panta 1. punktā minētajā atteikuma periodā;
    
   3) līgumi par precēm, kas izgatavotas pēc patērētāja īpašiem norādījumiem, kas nav iepriekš izgatavotas un kas izgatavotas saskaņā ar patērētāja personisku izvēli vai norādījumiem, vai par precēm, kas ir skaidri pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām;
    
   4) līgumi par precēm, kas ātri bojājas, vai precēm ar īsu derīguma termiņu;
    
   5) līgumi par iesaiņotām precēm, kas pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
    
   6) līgumi par precēm, kuras pēc to rakstura pēc piegādes nav atšķiramas no citām precēm;
    
   7) līgumi par alkoholiskajiem dzērieniem, kuru cena ir noteikta pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī un kuri tiek piegādāti 30 dienas pēc līguma noslēgšanas, un šo dzērienu patiesā vērtība ir pakļauta tirgus svārstībām;
    
   8) līgumi, kas noslēgti pēc tam, kad patērētājs ir īpaši pieprasījis tirgotājam ierasties, lai veiktu steidzamus remontdarbus vai apkopes darbus. Ja šajā gadījumā tirgotājs sniedz vairāk papildu pakalpojumu, nekā patērētājs ir īpaši pieprasījis, vai pārdod vairāk papildu preču, nekā nepieciešams remonta vai apkopes darbu veikšanai, atteikuma tiesības attiecas uz šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
    
   9) līgumi par iesaiņotiem video vai skaņas ierakstiem vai iesaiņotu programmatūru, kas pēc piegādes ir izpakota;
    
   10) laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādes līgumi, izņemot līgumus par šo izdevumu abonēšanu;
    
   11) publiskā izsolē piešķirtie līgumi;
    
   12) līgumi par izmitināšanu, preču pārvadāšanu, automašīnu nomu, ēdināšanas vai atpūtas pakalpojumiem, ja līgumā ir norādīts konkrēts datums vai periods pakalpojumu sniegšanai;
    
   13) līgumiem par digitālā satura sniegšanu, ja digitālā satura sniegšana ir uzsākta ar patērētāja iepriekšēju skaidru piekrišanu un apziņu, ka tā rezultātā patērētājs zaudēs atteikuma tiesības.

    
    
    
 11. Informācijas apmaiņa

  1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus uz e-pasta adresi, ko Pircējs norādījis reģistrācijas veidlapā.

  2. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādīto kontaktpunktu.

 12. Nobeiguma noteikumi

  1. Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem, reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti.

  2. Visas domstarpības, kas rodas, piemērojot šos noteikumus, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt neizdodas, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

 13. Ja pircējam ir pārdots neapmierinošas kvalitātes nepārtikas produkts un pārdevējs ar pircēju nav pārrunājis trūkumus, pircējam ir tiesības pēc savas izvēles pieprasīt pārdevējam aizstāt neapmierinošo produktu ar apmierinošas kvalitātes produktu;

  • attiecīgi samazināt produkta cenu;
  • bez maksas novērst preču defektus saprātīgā termiņā;
  • atlīdzināt preču defektu novēršanas izmaksas, ja pēc tam, kad pārdevējs nav novērsis defektus saprātīgā termiņā, defektus ir novērsis pircējs vai ar trešo personu palīdzību;
  • vienpusēji izbeigt līgumu-atcelt pirkuma līgumu un pieprasīt par precēm samaksātās naudas atmaksu.

  Garantiju par preču kvalitāti, kas atbilst tiesību aktu prasībām, sniedz preču pārdevējs un/vai ražotājs, izplatītājs, piegādātājs, importētājs vai jebkura cita persona, kas izplata preces viņa vārdā. Ja tiek sniegta šāda veida garantija, to norāda precēm pievienotajā aprakstā.

  Ja uz precēm attiecas garantijas termiņš, prasības par defektiem var iesniegt, ja defektus atklāj garantijas termiņā. Ja detaļai ir īsāks kvalitātes garantijas termiņš nekā galvenajai precei, prasību par detaļas defektiem var iesniegt galvenās preces kvalitātes garantijas termiņa laikā. Ja uz detaļu attiecas garantijas termiņš, kas ir garāks par galvenā ražojuma garantijas termiņu, prasību par detaļas defektiem, kas atklāti garantijas laikā, var iesniegt neatkarīgi no tā, ka galvenā ražojuma garantijas termiņš ir beidzies.

  Ja precēm ir derīguma termiņš, pircējs var iesniegt pretenzijas par defektiem derīguma termiņa laikā.

  Ja nav noteikts termiņš preču kvalitātes garantijai vai to piemērotībai lietošanai, pircējs var celt prasību par defektiem saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā divus gadus no dienas, kad preces piegādātas pircējam, ja vien citos tiesību aktos vai preču pārdošanas līgumā nav noteikts ilgāks termiņš;

  Ja pircējs iegādājas neapmierinošas kvalitātes preci, pircējam jāiesniedz rakstisks pieprasījums pārdevējam, norādot pasūtījuma numuru un atgriežamās preces nosaukumu, preces defektus un pircēja izvēli par vienu no šādām prasībām, t.i., par atgriežamo preci. preces ar trūkumiem aizstāšana ar apmierinošas kvalitātes preci; atbilstošs preces cenas samazinājums; preces defektu bezmaksas novēršana saprātīgā termiņā; preces defektu novēršanas izmaksu atlīdzināšana, ja pircējs pats vai trešās personas bez pārdevēja iejaukšanās ir novērsušas preces defektus saprātīgā termiņā; vienpusējs pirkuma līguma laušana; par preci samaksātās naudas atmaksa.

  Pircējam pieteikumam jāpievieno dokuments, kas apliecina preču iegādi no pārdevēja. Ja netiks iesniegts pirkumu no pārdevēja apliecinošs dokuments, pircēja prasības netiks apmierinātas.

  Pēc pircēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas pārdevējam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas, ja vien citos tiesību aktos nav noteikts citādi, jāsniedz pircējam detalizēta pamatota rakstiska atbilde.

  Ja pārdevējs pierāda, ka preču defektus izraisījis pircējs, pārkāpjot preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus, preces netiek nomainītas, defekti netiek novērsti un nauda netiek atmaksāta.

  Ja pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, viņam ir tiesības 14 dienu laikā no nepārtikas preču saņemšanas dienas tās aizstāt ar līdzīgām cita izmēra, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm. Ja nomaiņas rezultātā rodas cenu starpība, pircējam jāsamaksā pārdevējam pārrēķinātā cena.

  Šādā gadījumā pircējam ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums pārdevējam, norādot savu izvēli. Pircējam pieprasījumam jāpievieno dokuments, kas apliecina preču pirkšanu un pārdošanu no pārdevēja. Ja netiek iesniegts pirkumu no pārdevēja apliecinošs dokuments, pircēja pieprasījums netiek izpildīts.

  Pircējs var izmantot šīs tiesības tikai tad, ja preces nav lietotas, ir labā stāvoklī un nav bojātas vai zaudējušas tirdzniecībai derīgu izskatu. Preču vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu preces, nevar uzskatīt par preču izskata izmaiņām.

  14 dienu 14 dienu laikā pēc nepārtikas preces saņemšanas un atgūt par to samaksāto naudu.

  Ja jums ir kādi jautājumi, zvaniet  +37 060 59 39 55 vai pa e-pastu shop@zookaralyste.lv

  Ja jums neizdodas atrisināt strīdu ar pārdevēju, jūs varat iesniegt lūgumus vai sūdzības par nekvalitatīvu preci vai pakalpojumu, kas iegādāts mūsu interneta veikalā, Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 526 267 51,  tīmekļa vietne www.vvtat.lt vai aizpildiet pieteikuma veidlapu EGS platformā. http://ec.europa.eu/odr/

   

  Šie kvalitatīvie produkti nav apmaināmi un nav atgriežami:

  Pircējam ir tiesības atkāpties no distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu un neradot nekādas izmaksas, izņemot Civilkodeksa 6.22811. pantā paredzētās, izņemot šā 6.22810. panta 2. punktā paredzētos izņēmumus:
   
  1) pakalpojumu līgumiem, ja pakalpojumi patērētājam ir pilnībā sniegti, ar nosacījumu, ka pirms pakalpojumu sniegšanas ir saņemta patērētāja skaidra piekrišana un apliecinājums, ka viņam nebūs tiesību atteikties no līguma, kad tirgotājs ir pilnībā izpildījis līgumu;
   
  2) līgumiem, saskaņā ar kuriem pārdoto preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū 1. punktā minētajā atteikuma periodā;
   
  3) līgumiem par precēm, kas izgatavotas pēc patērētāja īpašiem norādījumiem, kas nav iepriekš izgatavotas un kas izgatavotas saskaņā ar patērētāja personīgo izvēli vai norādījumiem, vai par precēm, kas ir īpaši pielāgotas patērētāja personīgajām vajadzībām;
   
  4) līgumi par precēm, kas ātri bojājas, vai precēm ar īsu derīguma termiņu;
   
  5) līgumi par iesaiņotām precēm, kas pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
   
  6) līgumi par precēm, kas pēc savas būtības pēc piegādes nav atšķiramas no citām precēm;
   
  7) līgumi par alkoholiskajiem dzērieniem, kuru cena ir noteikta pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī un kuri tiek piegādāti 30 dienas pēc līguma noslēgšanas, un šo dzērienu patiesā vērtība ir pakļauta tirgus svārstībām;
   
  8) līgumi, kas noslēgti pēc tam, kad patērētājs ir īpaši pieprasījis tirgotājam ierasties, lai veiktu steidzamus remontdarbus vai apkopes darbus. Ja šajā gadījumā tirgotājs sniedz vairāk papildu pakalpojumu, nekā patērētājs ir īpaši pieprasījis, vai pārdod vairāk papildu preču, nekā nepieciešams remonta vai apkopes darbu veikšanai, atteikuma tiesības attiecas uz šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
   
  9) līgumi par iesaiņotiem video vai skaņas ierakstiem vai iesaiņotu programmatūru, kas pēc piegādes ir izpakota;
   
  10) laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādes līgumi, izņemot līgumus par šo izdevumu abonēšanu;
   
  11) publiskā izsolē piešķirtie līgumi;
   
  12) līgumi par izmitināšanu, preču pārvadāšanu, automašīnu nomu, ēdināšanas vai atpūtas pakalpojumiem, ja līgumā ir norādīts konkrēts datums vai periods pakalpojumu sniegšanai;
   
  13) līgumiem par digitālā satura sniegšanu, ja digitālā satura sniegšana ir uzsākta ar patērētāja iepriekšēju skaidru piekrišanu un apziņu, ka tā rezultātā patērētājs zaudēs atteikuma tiesības.

   

  Atgriešanas un apmaiņas procedūras:

  Lai veiktu apmaiņu vai atgriešanu, lūdzu, zvaniet pa tālruni  +37 060 59 39 55   vai pa e-pastu  shop@zookaralyste.lv  

  Ja preces tiek nosūtītas atpakaļ ne pārdevēja vainas dēļ, klients sedz nosūtīšanas izmaksas.

  Mēs atmaksāsim naudu par atgrieztajām precēm uz bankas kontu, no kura tika apmaksāts pasūtījums, 7 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas.

pixel