Nemokamas pristatymas iš 28,90 €
Išsaugoti pirkinių sąraše
Sukurti naują pirkinių sąrašą

Polityka prywatności

Sīkfailu politika

 
"SĪKFAILU" POLITIKA Sīkdatņu politika attiecas uz tīmekļa vietnēm knauf-industries.pl, knaufstyropian.pl, styropianknauf.pl, knauftherm.pl.

KAS IR SĪKFAILI? Sīkfaili ir jāsaprot kā informācija, jo īpaši teksta faili, kas tiek saglabāti galalietotāju ierīcēs, lai piekļūtu tīmekļa lapām Faili ļauj atpazīt lietotāja ierīci un attiecīgi atvērt lapu, pielāgojot to lietotāja individuālajām vēlmēm. "Sīkdatnes parasti sastāv no tīmekļa vietnes nosaukuma, no kuras sīkdatne nāk, tās glabāšanas ilguma gala ierīcē un unikāla numura.

KĀPĒC MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS?" Sīkfaili tiek izmantoti, lai pielāgotu vietnes lietotāja preferencēm un optimizētu vietņu izmantošanu. Tās tiek izmantotas arī, lai ģenerētu anonīmu, apkopotu statistiku, kas palīdz mums saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietnes, kas ļauj mums uzlabot to struktūru un saturu, atslēdzot individuālu lietotāja identifikāciju.

KĀDUS SĪKFAILUS MĒS IZMANTOJAM? ir divu veidu faili

"Sīkfaili" - "sesijas" un "pastāvīgie" Pirmie ir pagaidu sīkfaili, kas paliek lietotāja ierīcē, līdz lietotājs iziet no tīmekļa vietnes vai izslēdz programmatūru (tīmekļa pārlūkprogrammu). "Pastāvīgās" sīkdatnes paliek lietotāja ierīcē tik ilgi, cik norādīts "sīkdatņu" iestatījumos, vai līdz lietotājs tās manuāli noņem. Faili

"Sīkdatnes" ko izmanto tīmekļa vietnes operatora partneri, jo īpaši tīmekļa vietnes lietotāji, ir pakļautas savām privātuma politikas struktūrām.

VAI SĪKFAILI SATUR PERSONAS DATUS. Sīkfailos izmantotos personas datus var vākt tikai noteiktu funkciju nodrošināšanai lietotājiem. Šādi dati tiek šifrēti tā, lai tiem nevarētu piekļūt nepiederošas personas.

"SĪKFAILU" NOŅEMŠANA Programmatūra tīmekļa lapu apskatei, kas pēc noklusējuma ļauj uzņemt

"sīkfailu" faili gala ierīcē. Šos iestatījumus var mainīt, lai bloķētu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatīto sīkfailu automātisku apkalpošanu vai lai informētu lietotāja ierīci katru reizi, kad tiek lejupielādēts sīkfails. Sīkāka informācija par sīkfailu apkalpošanas iespējām un metodēm ir ietverta programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos. "Sīkdatņu" izmantošanas ierobežošana var ietekmēt dažu tīmekļa vietnes funkciju funkcionalitāti.
 
 

Konfidencialitātes politika

 

Kādus datus par jums mēs apkopojam?

  • Dati tiek vākti reģistrācijas laikā. Jums būs jāreģistrējas, lai izmantotu dažas mūsu sistēmas funkcijas. Reģistrācijas procesa laikā mēs lūgsim jums norādīt e-pasta adresi un paroli, ko izmantosiet, lai piekļūtu mūsu vietnei.
  • Automātiska datu vākšana - kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski vācam ar jūsu apmeklējumu saistītus datus, piemēram, jūsu IP adresi, domēna nosaukumu, pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmas veidu utt.
  • Dati tiek vākti, kad jūs sazināties ar mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, tālruni, e-pastu u. c., un kad jūs sniedzat mums savus personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi u. c.

Kā mēs izmantojam jūsu datus?

Mēs nekādos apstākļos nepārdosim par jums savāktos datus trešajām pusēm.

Reģistrācijas laikā savāktie dati tiks izmantoti tikai, lai jūs varētu pieteikties mūsu sistēmā. Reģistrācija ir obligāta, ja vēlaties veikt pirkumu.

Ja esat pierakstījies uz mūsu biļetenu vai citādi piekritis to saņemt, mēs izmantosim jūsu datus, lai nosūtītu jums mūsu biļetenu.

Reģistrācijas laikā jums tiks jautāts, vai vēlaties saņemt biļetenu.

Automātiski savāktos datus var izmantot, lai analizētu lietotāju uzvedību mūsu vietnē, apkopotu demogrāfiskos datus par mūsu lietotājiem vai lai personalizētu mūsu vietņu saturu.

Šie dati tiek automātiski apkopoti par katru lietotāju. Dati, kas savākti sarakstes laikā starp jums un mūsu dienestu, tiks izmantoti tikai, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu.

Vispārīgās datu aizsardzības inspekcijas pārbaudes gadījumā jūsu dati var tikt darīti pieejami inspekcijas darbiniekiem saskaņā ar Datu aizsardzības likumu.

Pakalpojuma sniegšanas noteikumu pārkāpuma gadījumā, likuma pārkāpuma gadījumā vai gadījumos, kad to pieprasa likums, mēs varam izpaust jūsu datus tiesībaizsardzības iestādēm.

Kā mēs ar jums sazināsimies?

Personas dati
Administrators vāc un apstrādā šādus tīmekļa vietnes lietotāja personas datus tīmekļa vietnes reģistrācijas, pasūtījumu apstrādes vai sūdzību izskatīšanas procesu laikā:
1. Vārds un uzvārds
2. Dzīvesvietas adrese
3. Piegādes adrese - ja tā atšķiras no jūsu dzīvesvietas adreses
4. E-pasta adrese
5. Tālruņa numurs
Personas datu vākšanas un apstrādes pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumi, turpmāk tekstā - "VDAR".
Personas datu sniegšana, ko lietotājs sniedz reģistrējoties (izveidojot kontu) vai veicot pasūtījumu bez reģistrācijas, ir nepieciešama, lai: veiktu pasūtījumu, izpildītu pārdošanas līgumu, iesniegtu sūdzību (pēc pieprasījuma), atdotu preces (pēc pieprasījuma). Pārzinis apstrādā šos datus saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienā vai vairākos konkrētos nolūkos;
b) (b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, sūdzības, preču atgriešana).
Datu sniegšana ir priekšnoteikums Eurobena Shop piedāvāto pakalpojumu izmantošanai, tāpēc, nesniedzot pieprasītos datus, Eurobena Shop piedāvāto pakalpojumu izmantošana nebūs iespējama.
Pārzinis apstrādā datus arī, lai reklamētu savas preces un pakalpojumus, tostarp nosūtot lietotājam e-pasta vēstules par pieejamo piedāvājumu. Šos datus pārzinis apstrādā saskaņā ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmajām interesēm, izņemot gadījumus, kad šādas datu subjekta intereses vai datu subjekta pamattiesības un brīvības, kas prasa personas datu aizsardzību, ir svarīgākas par šīm interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
Lietotājs saņems informāciju no administratora par pakalpojumiem un precēm tikai tad, ja lietotājs būs piekritis saņemt šādu informāciju saskaņā ar Eurobena UAB 11. panta 2. punktu. Lietotājs var piekrist saņemt tiešā mārketinga informāciju. Tas neietekmē turpmāku Eurobena Shop UAB pakalpojumu sniegšanu. Pārzinis vāc un apstrādā lietotāja personas datus tikai iepriekš izklāstītajiem mērķiem.
Lai izpildītu pirkuma līgumu, Eurobena UAB var sniegt patērētāja savāktos datus: loģistikas operatoriem, kurjerpasta uzņēmumiem, sūdzību un atgriešanas nodaļām. Dati tiek sniegti arī grāmatvedības uzņēmumam, lai veiktu pareizu pasūtījumu uzskaiti.
No lietotāja iegūtos personas datus apstrādā administrators, līdz lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei. Lietotāja konta dzēšana administratora sistēmā vai turpmāk minēto tiesību izmantošana pēc lietotāja izvēles var apturēt vai ierobežot lietotāja personas datu apstrādi.  

Lietotāja tiesības
Lai izmantotu turpmāk minētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar administratoru.
Var sazināties ar administratoru:
pa pastu uz adresi Eurobena UAB, A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Vilnius.
pa e-pastu: shop@zookaralyste.lv
tālrunis: +37 060 59 39 55
 
Lietotājam ir tiesības saņemt apstiprinājumu no pārziņa par to, vai viņa personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, saņemt piekļuvi šiem datiem un šai informācijai:
a)  apstrādes nolūks;

b)  personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;

c)  ja apstrāde tiek veikta saskaņā ar 6. panta 1. punkta f apakšpunktu - pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses;

d)  ja iespējams, plānoto personas datu glabāšanas termiņu un, ja tas nav iespējams, kritērijus šā termiņa noteikšanai;

e)  tiesības piekļūt personas datiem, kas attiecas uz datu subjektu, tos labot vai dzēst, vai ierobežot apstrādi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

f)  tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

g) ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, visu pieejamo informāciju par to avotu;

h) nodrošināt 22. panta 1. un 4. punktā minēto automatizēto lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, un vismaz šādos gadījumos sniegt jēgpilnu informāciju par tās pamatojumu, kā arī par šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām, ko šāda apstrāde radīs datu subjektam.
Lietotājam ir tiesības pieprasīt pārzinim labot neprecīzus personas datus. Lietotājam ir arī tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu, ņemot vērā apstrādes nolūkus.
Lietotājam ir tiesības pieprasīt pārzinim nekavējoties dzēst viņa personas datus, un pārzinim ir pienākums nekavējoties dzēst personas datus, ja var pamatot kādu no šādiem iemesliem: a) personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

b) lietotājs atsauc piekrišanu, kas ir apstrādes pamatā saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un apstrādei nav cita juridiska pamata. c) lietotājs nepiekrīt apstrādei saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu un nepastāv primārs leģitīms apstrādes pamatojums vai datu subjekts nepiekrīt apstrādei saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu;
d) personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
e) personas dati ir jādzēš saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kas piemērojami pārzinim, noteikto juridisko pienākumu;
f) personas dati tika vākti saistībā ar VDAR 8. panta 1. punktā minēto informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu. Lietotājam ir tiesības pieprasīt pārzinim ierobežot apstrādi šādos gadījumos: a) lietotājs apstrīd datu precizitāti uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
b) personas datu apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts nepiekrīt datu dzēšanai un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu;
c) pārzinim personas dati vairs nav vajadzīgi apstrādes nolūkiem, bet datu subjektam tie ir vajadzīgi, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
d) lietotājs ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, kamēr tiek pārbaudīts, vai pārziņa likumīgie iemesli ir svarīgāki par lietotāja likumīgajiem iemesliem. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar viņa konkrēto gadījumu, iebilst pret viņa personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde tiek veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, tostarp profilēšanu, pamatojoties uz minētajiem noteikumiem. Ja personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos, lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu šādas tirgvedības nolūkos, tostarp profilēšanu, ciktāl tā attiecas uz šādu tiešo tirgvedību. Ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu, tostarp profilēšanu, ciktāl tas attiecas uz tiešo tirgvedību. a)  datus var apstrādāt saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu;
b)  apstrāde ir automātiska.
Īstenojot tiesības uz datu pārnesamību, lietotājam ir tiesības pieprasīt pārzinim nosūtīt personas datus tieši citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas sniegta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēm - personas datu aizsardzības dienestiem.

ja esat veicis pirkumu, no mums varat saņemt e-pasta vēstules saistībā ar savu darījumu Mēs varam arī sazināties ar jums pa tālruni, ja mums ir svarīga informācija saistībā ar jūsu darījumu.

Ja esat pierakstījies uz mūsu biļetenu vai citādi piekritis to saņemt, jūs saņemsiet mūsu biļetenu pa e-pastu.

Kā jūs varat mūs informēt par datu izmaiņām? 

Piesakoties sistēmā un izvēloties sadaļu Dati, varat veikt izmaiņas vai dzēst savus personas datus, kas apkopoti reģistrācijas procesā un tiek izmantoti, lai pieteiktos sistēmā un nosūtītu biļetenu.

Pirkuma darījumā izmantotos datus nevar mainīt vai dzēst, jo tie ir daļa no rēķina vai rēķina. Automātiski savāktos datus nevar mainīt vai dzēst.

Sīkfailu izmantošana

Mūsu tīmekļa vietnē var tikt izmantoti sīkfaili, kas tiek izmantoti, lai identificētu jūsu pārlūkprogrammu, kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni, un lai zinātu, kuras tīmekļa lapas jums rādīt. Sīkfaili nesatur personas datus.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mūsu datubāzes ir aizsargātas no trešām personām.

Izmaiņas mūsu konfidencialitātes politikā.

mēs paturam tiesības mainīt savu konfidencialitātes politiku, publicējot jaunu konfidencialitātes politiku šajā tīmekļa vietnē.
 
 
Maksājumus veic PayLane Sp. z o o, kuras juridiskā adrese ir ul. C.K. Norwida 4, Gdaņska, Polija
 

Funkcionālās sīkdatnes (nepieciešamas)

zookaralyste.lv

monit_token: 365 dienas, cookie
Identyfikuje klienta sklepu.

shop_monit_token: 30 minūtes, cookie
Identyfikuje klienta sklepu.

client: 1 dienas, cookie
Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.

affiliate: 90 dienas, cookie
Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.

ordersDocuments: cookie
Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.

__idsui: 1095 dienas, cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__idsual: 1095 dienas, cookie
Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

__IAI_SRC: 90 dienas, cookie
Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.

login: cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.

CPA: 28 dienas, cookie
Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dienas, cookie
Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.

basket_id: 365 dienas, cookie
Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.

page_counter: 1 dienas, cookie
Licznik odwiedzonych stron.

LANGID: 180 dienas, cookie
Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.

REGID: 180 dienas, cookie
Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.

CURRID: 180 dienas, cookie
Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.

__IAIABT__: 30 dienas, cookie
Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.

__IAIABTSHOP__: 30 dienas, cookie
Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.

__IAIABTVARIANT__: 30 dienas, cookie
Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.

samedayZipcode: 90 dienas, cookie
Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.

applePayAvailability: 30 dienas, cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.

paypalMerchant: 1 dienas, cookie
Identyfikator konta PayPal.

toplayerNextShowTime_: cookie
Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 

rabateCode_clicked: 1 dienas, cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.

freeeshipping_clicked: 1 dienas, cookie
Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.

redirection: cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.

filterHidden: 365 dienas, cookie
Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.

cpa_currency: 60 minūtes, cookie
Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

basket_products_count: cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.

wishes_products_count: cookie
Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.

remembered_mfa: 365 dienas, cookie
Przechowuje informacje o zapamiętanym użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dienas, cookie
Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).

IdoSell

platform_id: cookie
Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

paypalAvailability_: 1 dienas, cookie
Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.

ck_cook: 3 dienas, cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dienas, cookie
Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.

express_checkout_login: 365 dienas, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 dienas, cookie
Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dienas, cookie
Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.

PayPal

ts: cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

ts_c: 1095 dienas, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.

x-pp-s: cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

enforce_policy: 365 dienas, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

tsrce: 3 dienas, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

l7_az: 60 minūtes, cookie
Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.

LANG: 1 dienas, cookie
Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

nsid: cookie
Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.


Analītikas sīkfaili

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dienas, cookie
Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

Google Analytics

_ga_: 730 dienas, cookie
Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

_ga: 730 dienas, cookie
Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gid: 1 dienas, cookie
Plik cookie _gid rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

_gat: 1 dienas, cookie
Używane do dławienia szybkości żądań. Analytics anonimizuje adres IP.

_dc_gtm_UA-#: 730 dienas, cookie
Używany przez Google Tag Manager do kontroli ładowania tagu skryptu Google Analytics. Analytics anonimizuje adres IP.

FPLC: 1200 minūtes, cookie
Wersja ciasteczka Non-HttpOnly o nazwie FPLC o wartości hashowanej z wartości FPID.

_gat[_]: 1 minūtes, cookie
Używany do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minūtes, cookie
Używane do analizy nawyków przeglądania przez odwiedzających, przepływu, źródła i innych informacji.

__utma: 730 dienas, cookie
Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie wykonania biblioteki javascript i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmb: 30 minūtes, cookie
Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript wykonuje się i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmc: cookie
Nie używany w ga.js. Ustawione dla interoperacyjności z urchin.js. Historycznie, ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby określić, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

__utmt: 10 minūtes, cookie
Służy do ograniczenia liczby żądań.

__utmz: 180 dienas, cookie
Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

__utmv: 730 dienas, cookie
Służy do przechowywania danych zmiennych własnych na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie był również używany dla przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 dienas, cookie
Zawiera token, który może być użyty do pobrania ID klienta z serwisu AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują opt-out, inflight request lub błąd pobierania Client ID z serwisu AMP Client ID.

FPID: 730 dienas, cookie
Ten plik cookie domyślnie nosi nazwę FPID (First Party Identifier). Wartość zapisana w FPID zostanie wykorzystana do ustawienia identyfikatora klienta w żądaniu skierowanym do serwerów Google.

_gaexp: 90 dienas, cookie
Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został włączony.

_opt_awcid: 1 dienas, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.

_opt_awmid: 1 dienas, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do Google Ads Campaign ID.

_opt_awgid: 1 dienas, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów grup reklam Google Ads

_opt_awkid: 1 dienas, cookie
Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów kryteriów Google Ads

_opt_utmc: 1 dienas, cookie
Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

_opt_expid: 0.2 minūtes, cookie
Zapisuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

Google Analytics pixel: 999 dienas, izsekošanas pikseļi
Piksel mierzy wizyty, kliknięcia i inne zachowania cyfrowe. Dzięki temu pozwala dostosować strategię marketingową.

__utmli: 60 dienas, cookie
Plik cookie jest częścią funkcji Enhanced Link Attribution, która (próbuje) rozróżniać kliknięcia w linki do tego samego miejsca docelowego w analizach stronicowych. Zawiera id (jeśli istnieje) klikniętego linku (lub jego rodzica) do odczytania na następnej stronie, dzięki czemu analizy wewnątrzstronicowe mogą określić, gdzie na stronie znajdował się kliknięty link.

Google Maps

SID: 3650 dienas, cookie
Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.


Reklāmas sīkfaili

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Zawiera podpisane żądanie dla użytkownika aplikacji Facebook App.

fbss_: 365 dienas, cookie
Sesja współdzielona Facebook.

fbs_: 30 minūtes, cookie
Sesja na portalu Facebook.

Meta Pixel: 999 dienas, izsekošanas pikseļi
Meta Pixel to kawałek kodu, który pozwala mierzyć skuteczność reklamy poprzez zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników strony i pozwala upewnić się, że reklamy sklepu są wyświetlane właściwym osobom.

_fbp: 90 dienas, cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

fr: 90 dienas, cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

_fbc: 730 dienas, cookie
Ostatnia wizyta w sklepie.

tr: cookie
Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

sb: 402 dienas, cookie
Ten plik cookie pomaga zidentyfikować i zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, w przypadku gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do konta na Facebooku bez autoryzacji, na przykład wpisując losowo wybrane hasła. Wykorzystywany jest również do zapisywania informacji, które pozwolą Facebook na odzyskanie konta użytkownika, jeśli zapomni on hasła, lub na dodatkowe uwierzytelnienie, gdy podejrzewa, że ktoś włamał się na jego konto. Zaliczają się do tego np. pliki cookie „sb” oraz „dbln”, dzięki którym możliwe jest bezpieczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika.

usida: cookie
Zbiera kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dopasowania reklam do użytkowników.

wd: 9 dienas, cookie
Ten plik cookie pomaga w kierowaniu ruchem między serwerami i analizowaniu szybkości wczytywania Produktów firmy Meta u różnych użytkowników. Dzięki plikom cookie Meta może również rejestrować proporcje i wymiary ekranu oraz okien użytkownika i wie, czy ma on włączony tryb wysokiego kontrastu, dzięki czemu może prawidłowo prezentować swoje witryny i aplikacje. Może na przykład wykorzystywać pliki „dpr” oraz „wd”, między innymi do zapewniania użytkownikowi optymalnych parametrów ekranu urządzenia.

locale: 9 dienas, cookie
Ten plik cookie zawiera lokalizację ostatnio zalogowanego użytkownika w tej przeglądarce.

datr: 7 dienas, cookie
Celem pliku cookie datr jest identyfikacja przeglądarki internetowej używanej do łączenia się z Facebookiem niezależnie od zalogowanego użytkownika. Ten plik cookie odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka.

zookaralyste.lv

RSSID: 180 dienas, cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

__IAIRSUSER__: 60 minūtes, cookie
Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

Google Analytics

__gads: 395 dienas, cookie
Aby zapewnić dostarczanie reklam lub retargeting.


pixel